Aktualności

Walne Zebranie Członków KMKSzach Victoria Komplexbud

  • W dniu 26.06.2021 roku w Szkole Katolickiej w Kielcach przy ul. Św. Stanisława . Kostki 17 odbędzie się WZC Klubu I-szy termin o godzinie 10,00, w razie braku Quorum II-gi termin 10,20.
    Tematyka zebrania:
    1. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2020 rok
  • 2. Wybory władz klubu na kadencję 2021 – 2025
  • 3. Uchwalenie zmian w statucie.

Obecność członków obowiązkowa.

Related posts

Aktualności

Zmiana terminu WZC Klubu.

Zmiana godziny WZC Zmiana terminu WZC Klubu. Spotykamy się w dniu 29.06.2024 r0ku w Szkole Katolickiej o godzinie 9,00 (nie o 1...

Aktualności

Walne Zebranie Członków 2024

Walne Sprawozdawczo-Statutowo-Wyborcze Zebranie Członków Katolickiego Międzyszkolnego Klubu Szachowego "VICTORIA" odbędzie się w ...