Aktualności

Walne Zebranie Członków KMKSzach Victoria Komplexbud

  • W dniu 26.06.2021 roku w Szkole Katolickiej w Kielcach przy ul. Św. Stanisława . Kostki 17 odbędzie się WZC Klubu I-szy termin o godzinie 10,00, w razie braku Quorum II-gi termin 10,20.
    Tematyka zebrania:
    1. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2020 rok
  • 2. Wybory władz klubu na kadencję 2021 – 2025
  • 3. Uchwalenie zmian w statucie.

Obecność członków obowiązkowa.

Related posts

Aktualności

Zapraszamy na turniej szachowy

KOMUNIKAT i REGULAMIN TURNIEJU 1. Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 9 w Kielcach im.Adolfa Dygasińskiego, Kielce, ul. Dygasiń...

Aktualności

Nadzwyczajne Wyborczo – Statutowe Walne Zebranie Czałonków

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu odbędzie się w dniu 25 października 2020 roku o godzinie 9,00 w Zespole Szkół Katoli...