Aktualności

Walne Zebranie Członków KMKSzach Victoria Komplexbud

  • W dniu 26.06.2021 roku w Szkole Katolickiej w Kielcach przy ul. Św. Stanisława . Kostki 17 odbędzie się WZC Klubu I-szy termin o godzinie 10,00, w razie braku Quorum II-gi termin 10,20.
    Tematyka zebrania:
    1. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2020 rok
  • 2. Wybory władz klubu na kadencję 2021 – 2025
  • 3. Uchwalenie zmian w statucie.

Obecność członków obowiązkowa.

Related posts

Aktualności

Ostatnie Pożegnanie Julity Jarosz

Z głębokim żalem zawiadamiam, że wczoraj w wieku 67 lat zmarła Julita Jarosz, członkini założycielka klubu KMKSzach Victoria K...

Aktualności

Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku

Wszystkim zawodnikom i członkom Klubu Victoria Komplexbud, szachistom i sympatykom szachów życzymy w nadchodzącym Nowym Roku 2022...