Aktualności

Puchar Szkolnej Ligii Szachowej 20.01.2018r

Zapraszamy wszystkich uczniów szkół biorących udział w Szkolnej Lidze Szachowej na turniej szachowy “PUCHAR SZKOLNEJ LIGII SZACHOWEJ” . Punkty zdobyte w tym turnieju powiększają dorobek punktowy Waszych drużyn. Komunikat poniżej.

PUCHAR SZKOLNEJ LIGI SZCHOWEJ

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY TURNIEJU SZACHOWEGO

 

Patronat Honorowy:

 • Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej im. Św. Stanisława Kostki
  ks. mgr Jacek Kopeć.
 • Pan Łukasz Heinich Właściciel Firmy KOMPLEXBUD

 

 1. Cel.
 • Zdobycie dodatkowych punktów klasyfikacji Ligi Szkolnej (małe punkty),
 • popularyzacja gry w szachy wśród dzieci i młodzieży, – „Szachy Szkolne”
 • integracja szkolnych środowisk szachowych.

 

 1. Organizator:
 • Katolicki Międzyszkolny Klub Szachowy „VICTORIA KOMPLEXBUD” w Kielcach,
 • Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej im. Św. Stanisława Kostki.

 

III. Termin i miejsce:

 

Turniej odbędzie się w sobotę 20 stycznia 2018r w Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej im. Św. Stanisława Kostki w Kielcach.

Zapisy do turnieju od godz. 800 na sali gry.

 

 1. System rozgrywek:

 

Tempo gry: 15 minut / zawodnika / partię. System szwajcarski lub kołowy w zależności od ilości zawodników w poszczególnych grupach.

 

GRUPA „A” Szkoły Podstawowe klasy 0 – III,

 

GRUPA „B” Szkoły Podstawowe klasy IV – VI,

 

GRUPA „C” Gimnazja + Szkoły Podstawowe klasy VII

 

GRUPA „D” Szkoły Ponadgimnazjalne.

 

 1. Warunki uczestnictwa:

W turnieju mogą uczestniczyć wyłącznie uczniowie szkół biorących udział w Szkolnej Lidze Szachowej XIV Edycji (rok szkolny 2017/2018) bez względu na to czy brali udział
w dotychczasowych rozgrywkach.

 

Zgłoszenia na sali gry w dniu zawodów od godz. 800 do godz. 900

 

Wpisowe: 20 złotych od zawodnika, płatne w dniu zawodów przed weryfikacją zawodników.

Klub wystawia rachunki za wpłaty wpisowego.

 

 1. Nagrody:
 1. Indywidualne,
 • Puchary za zajęcie I-go miejsca w każdej grupie,
 • Statuetki za miejsca II i III w każdej grupie,
 • Dyplomy  i upominki za miejsca I – VI w każdej grupie.

 

 1. Drużynowe:
 • Puchar dla najlepszej szkoły w każdej grupie.

 

VII. Punktacja drużynowa:

 

 • Dotyczy szkół reprezentowanych tylko przez jedną drużyną w danej grupie:

Suma zdobytych punktów za partie (wynik za wygrane i remisy) czterech najwyżej sklasyfikowanych zawodników z każdej szkoły jest dodawana do punktacji pomocniczej (małe punkty) w tabeli końcowej Szkolnej Ligi Szachowej XIV Edycji.

 

 • Dotyczy szkół reprezentowanych przez dwie lub więcej drużyny w danej grupie:

Liczba będąca sumą zdobytych punktów za partie (wynik za wygrane i remisy) najwyżej sklasyfikowanych zawodników z danej szkoły liczona według wzoru:

Ilość zawodników liczonych do punktacji = 4 x ilość drużyn tej szkoły biorących udział
w rozgrywkach w danej grupie) podzielona przez ilość drużyn tej szkoły grających w grupie.

 

Wynik jest dodawany do punktacji pomocniczej (małe punkty) w tabeli końcowej Szkolnej Ligi Szachowej XIV Edycji, każdej drużynie z tej szkoły w danej grupie.

 

VIII. Sędziowanie:

Obowiązują przepisy gry FIDE-zawarte w aktualnym Kodeksie PZSzach.

 

 1. Ustalenia końcowe:

 

Organizator zapewnia sprzęt szachowy dla 100 najwcześniej zgłoszonych zawodników.

W przypadku zgłoszenia większej ilości zawodników, pierwszeństwo gry mają zawodnicy występujący w dotychczasowych rozgrywkach ligowych.

Organizator zastrzega sobie ostateczną interpretację komunikatu.

 

Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

Niepełnoletni zawodnicy muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych.

 

Harmonogram zawodów:

 

20 styczeń 2018r (sobota)

800 początek zapisów do turnieju, przyjmowanie opłaty startowej,

900 weryfikacja list startowych,

910 rozpoczęcie turnieju.

Kolejne rundy zaczynają się 5 minut po zakończeniu ostatniej partii w danej grupie.

Zakończenie turnieju i dekoracja zwycięzców 40 minut po zakończeniu ostatniej partii.

 

 

 

Prezes Klubu „VICTORIA KOMPLEXBUD”

 

 

Leszek Jarosz

Related posts

Aktualności

Zmiana terminu WZC Klubu.

Zmiana godziny WZC Zmiana terminu WZC Klubu. Spotykamy się w dniu 29.06.2024 r0ku w Szkole Katolickiej o godzinie 9,00 (nie o 1...

Aktualności

Walne Zebranie Członków 2024

Walne Sprawozdawczo-Statutowo-Wyborcze Zebranie Członków Katolickiego Międzyszkolnego Klubu Szachowego "VICTORIA" odbędzie się w ...