Aktualności

Walne Zebranie Członków 25.06.2016r

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków odbędzie się w dniu 25 czerwca 2016 roku w Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej im. Św. Stanisława Kostki 17 o godzinie 10,00.

W przypadku braku Quorum II-gi termin odbędzie się tego samego dnia o godzinie 10,30. Uchwały podjęte w w tym terminie będą miały moc obowiązującą.

Leszek Jarosz, prezes klubu.

Related posts

Aktualności

Zmiana terminu WZC Klubu.

Zmiana godziny WZC Zmiana terminu WZC Klubu. Spotykamy się w dniu 29.06.2024 r0ku w Szkole Katolickiej o godzinie 9,00 (nie o 1...

Aktualności

Walne Zebranie Członków 2024

Walne Sprawozdawczo-Statutowo-Wyborcze Zebranie Członków Katolickiego Międzyszkolnego Klubu Szachowego "VICTORIA" odbędzie się w ...