Aktualności

Sprostowanie! Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborczo – Statutowe Członków Katolickiego Międzyszkolnego Klubu Szachowego “VICTORIA”

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborczo – Statutowe Członków Katolickiego Międzyszkolnego Klubu Szachowego “VICTORIA” odbędzie się w dniu 04.07.2020 roku (sobota) w Zespole Szkół Katolickich
im. Św. S. Kostki w Kielcach 17 o godzinie 9,30 (I-szy termin). W przypadku braku quorum II-gi termin w tym samym dniu o godzinie 10,00. Zebranie w II-gim terminie będzie ważne bez względu na ilość członków obecnych na Zebraniu. Prezes Klubu Leszek Jarosz.

PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZO-STATUTOWEGO KATOLICKIEGO MIĘDZYSZKOLNEGO KLUBU SZACHOWEGO „VICTORIA” Kielce 04.07.2020 rok.

 1. Otwarcie zebrania i wybór prezydium zebrania,
 2. Wybór komisji mandatowej,
 3. Przerwa na obrady komisji mandatowej,
 4. Uchwała komisji mandatowej,
 5. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu Walnego Zebrania Członków,
 6. Wybór komisji skrutacyjnej,
 7. Oświadczenie Komisji Skrutacyjnej o sposobie ukonstytuowania,
 8. Wybór komisji uchwał i wniosków,
 9. Oświadczenie Komisji Skrutacyjnej,
 10.  Oświadczenie Komisji Uchwał i Wniosków o sposobie ukonstytuowania,
 11. Sprawozdanie merytoryczne z działalności zarządu klubu w 2019 roku, wystąpienie prezesa klubu.
 12. Sprawozdanie finansowe za 2019 rok, wystąpienie skarbnika klubu.
 13. Sprawozdanie komisji rewizyjnej wraz z wnioskami,
 14. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania za rok 2019,
 15. Oświadczenie Komisji  Skrutacyjnej,
 16. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 17. Oświadczenie Komisji  Skrutacyjnej,
 18. Przerwa na obiad około godziny 13,00,
 19. Wybory do Władz Klubu zgodnie z Regulaminem Zebrania,
 20. Oświadczenie Komisji Skrutacyjnej,
 21. Zgłaszanie wniosków i proponowanych uchwał,
 22. Proponowane zmiany w Statucie Stowarzyszenia, dyskusja, głosowanie,
 23. Przerwa na obrady komisji uchwał i wniosków,
 24. Projekty uchwał Komisji Uchwał i Wniosków,
 25. Głosowanie nad uchwałami,
 26. Oświadczenie Komisji Skrutacyjnej,
 27. Kierunki rozwoju klubu w latach 2021 – 2023,
 28. Dyskusja i wolne wnioski członków,
 29. Zakończenie obrad.

Related posts

Aktualności

Zmiana terminu WZC Klubu.

Zmiana godziny WZC Zmiana terminu WZC Klubu. Spotykamy się w dniu 29.06.2024 r0ku w Szkole Katolickiej o godzinie 9,00 (nie o 1...

Aktualności

Walne Zebranie Członków 2024

Walne Sprawozdawczo-Statutowo-Wyborcze Zebranie Członków Katolickiego Międzyszkolnego Klubu Szachowego "VICTORIA" odbędzie się w ...