Aktualności

Zapraszamy na turniej szachowy

KOMUNIKAT i REGULAMIN TURNIEJU

1. Organizator:

Szkoła Podstawowa Nr 9 w Kielcach im.Adolfa Dygasińskiego, Kielce, ul. Dygasińskiego 6

Katolicki Międzyszkolny Klub Szachowy VICTORIA KOMPLEXBUD w Kielcach

2. Patronat honorowy:

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 9 Pan Łukasz Stochmal.

3. Cel rozgrywek:

-Popularyzacja gry w szachy wśród dzieci i młodzieży

-Integracja środowiska szachowego

– możliwość zdobycia V, IV, III i II kategorii szachowej

4. Termin i miejsce:

Zawody rozegrane zostaną w dniu 14.08.2021r. (sobota) w Szkole Podstawowej Nr 9 w Kielcach ul. Dygasińskiego 6

8:15-8:45 – Zapisy i weryfikacja

8:45 – Odprawa techniczna

9:00 – Oficjalne otwarcie turnieju runda I

16:00 – Przewidywane zakończenie turnieju

5. Uczestnictwo

w zawodach mogą wziąć udział dzieci i młodzież do lat 14, które potwierdzą swój udział zgłaszając się do turnieju w terminie do 14.08.2021r. do godz. 18,00 poprzez stronę chessarbiter.com. Liczba miejsc ograniczona do 70.

6. System rozgrywek i wpisowe:

Zawody rozegrane zostaną w dwóch grupach:

A) Turniej na kategorie III i II dla zawodników z kategorią minimum IV. Tempo gry – 30 minut + 30 sekund /posunięcie. Na odprawie technicznej zostanie ogłoszony termin kolejnego zjazdu. Wpisowe 25,00 zł/zawodnika.

B) Zawodnicy do 14 lat (ur. 2007 i młodsi) z kategorią V i bez kategorii. Odrębna klasyfikacja dziewcząt i chłopców.

Systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Tempo gry – 30 minut dla zawodnika. Możliwość uzyskania kategorii V i IV. Kolejna Runda  rozpoczyna się 10 minut po zakończeniu ostatniej partii w poprzedniej rundzie. Wpisowe 20,00zł/od zawodnika.

7. Nagrody:

I –Puchar + dyplom + upominek

II – Statuetka + dyplom + upominek

III – Statuetka + dyplom + upominek

8. Sędziowanie i organizacja:

Sędzia główny turnieju – Leszek Jarosz,

Sędzia rundowy turnieju Anna Karyś.

W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE według kodeksu szachowego.

Sprzęt szachowy zapewnia organizator. W przypadku małej liczby uczestników organizator zastrzega sobie zmianę systemu rozgrywek na turniej kołowy.

9. Postanowienia końcowe:

  • Wszyscy zawodnicy niepełnoletni muszą przebywać pod opieką pełnoletnich osób towarzyszących, którzy odpowiadają za ich bezpieczeństwo.
  • Biorąc udział w turnieju uczestnik wyraża zgodę na: utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów, korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją turnieju oraz przenosi na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z turniejem, przetwarzanie przez organizatorów jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do udziału w turnieju, potrzebnych dla organizacji tego turnieju.
  • Dane osobowe przechowywane będą u organizatorów.
  • W związku z panującym zagrożeniem epidemiologicznym, podczas trwania zawodów będą respektowane aktualnie obowiązujące wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Sportu oraz Polskiego Związku Szachowego. Zawodnicy oraz osoby towarzyszące muszą przestrzegać zasad, które zostaną przedstawione podczas odprawy technicznej

Leszek Jarosz

Prezes KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD

Related posts

Aktualności

Zmiana terminu WZC Klubu.

Zmiana godziny WZC Zmiana terminu WZC Klubu. Spotykamy się w dniu 29.06.2024 r0ku w Szkole Katolickiej o godzinie 9,00 (nie o 1...

Aktualności

Walne Zebranie Członków 2024

Walne Sprawozdawczo-Statutowo-Wyborcze Zebranie Członków Katolickiego Międzyszkolnego Klubu Szachowego "VICTORIA" odbędzie się w ...