Władze klubu

Zarząd

Prezes: Leszek Jarosz
V-ce Prezes: Jacek Kopeć
Sekretarz: Maria Gąsior
Skarbnik: Julita Jarosz
Członek: Beata Pytel
Członek: Tomasz Anyż

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący Kazimierz Piłka
Członek Tomasz Jędras
Członek Sławomir Koziej