Założyciele i członkowie honorowi

Członkowie założyciele Katolickiego Międzyszkolnego Klubu Szachowego „Victoria”

1. Ks. Jacek Kopeć
2. Anna Pierzak
3. Elżbieta Łuszczyk
4. Maria Gąsior
5. Beata Pytel
6. Paweł Łukasik

7. Tomasz Kiepas
8. Artur Gierada
9. Zbigniew Pasieka
10. Przemysław Grabowski
11. Urszula Grabowska
12. Iwona Kardaś – Szymańska

13. Edward Szymański
14. Grzegorz Szymański
15. Marzena Małycha
16. Julita Jarosz
17. Leszek Jarosz